อินเตอร์เน็ต กับ wifi ต่าง กัน อย่างไร?

-อินเตอร์เน็ตและWiFiไม่ใช่สิ่งเดียวกัน -หากคุณต้องการติดตั้งWiFiคุณต้องติดตั้งอินเตอร์เน็ตซะก่อน ซึ่งสามารถขอใช้บริการได้ -ที่ทีมีWiFiไม่ได้หมายความว่าจะมีอินเตอร์เน็ตให้ใช้งานด้วยเสมอไป -WiFiเป็นเพียงแค่สัญญาณคลื่นวิทยุเพื่อที่เราจะนำมาโน๊ตบุคและมือถือมาต่อใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องลากสาย
Wi-Fi (ย่อมาจาก wireless fidelity) นั้นเป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WLAN) ปัจจุบันนั้นใช้ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตโดยตรงผ่านจุดให้บริการ ซึ่ง Wi-Fi (ไวไฟ) เป็นองค์กรหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ทดสอบผลิตภัณฑ์ Wireless Lan หรือระบบ Network แบบไร้สายภายใต้เทคโนโลยีการสื่อสาร ภายใต้มาตราฐาน IEEE 802.11 ว่าอุปกรณ์ทุกตัวยี่ห้อต่างๆ นั้นมันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่มีปัญหา

Leave a Reply

Your email address will not be published.