เงินสงเคราะห์บุตรเปิดให้ลงทะเบียนวันไหน? พร้อมส่องเงื่อนไขและคุณสมบัติ

เงินสงเคราะห์บุตรคืออะไร?

ในปัจจุบันเราคิดว่ามีหลายท่านที่ไม่ได้รู้จักว่าเงินสงเคราะห์บุตรคืออะไร? ซึ่งวันนี้ผู้เขียนจะมาแนะนำให้ทุกท่านทราบว่าเงินสงเคราะห์บุตร 2566 คือ เป็นโครงการสำหรับผู้ลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมมาตราตั้งแต่ 33 มาตรา 39 รวมถึงมาตรา 40 ที่เราจะต้องจ่ายเงินสมทุบไม่ต่ำกว่า 12 เดือน ซึ่งเงินสงเคราะห์บุตรนั้นจะมอบให้แก่ผู้ที่ยื่นสงเคราะห์บุตรออนไลน์เป็นจำนวน 800 บาท และสามารถทำการขอเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมได้ครั้งละไม่เกิน 3 คน ซึ่งสามารถทำการเช็คสิทธิสงเคราะห์บุตรได้ผ่านเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องที่มีชื่อว่าสำนักงานประกันสังคม , กระทรวงแรงงานหรืออาจจะถามคนที่เคยทำการลงทะเบียนรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรมาก่อนแล้วก็ได้ สำหรับคนที่เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมไม่เข้าก็อาจจะเป็นเพราะว่าเงื่อนไขคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ทางประกันสังคมกำหนดไว้นั่นเอง

เงื่อนไขในการอนุมัติวงเงินสงเคราะห์บุตร

สำหรับใครที่คิดว่าถ้าทำการยื่นสงเคราะห์บุตรออนไลน์รวมถึงลงทะเบียนรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตรไปแล้วคิดว่าท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 2566 อย่างแน่นอน เราขอแนะนำว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปเสียก่อนถ้ายังไม่ได้รับการอนุมัติ เพราะท่านควรเช็คสิทธิสงเคราะห์บุตรให้แน่ใจว่าตนเองนั้นเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับประกันตนจากมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แค่นั้นยังไม่พอเพราะจากตรวจสอบรายละเอียดอัพเดตล่าสุดท่านจำเป็นต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือนภายในระยะเวลาที่ทางเงินสงเคราะห์บุตรกำหนดคือ 36 เดือน ซึ่งต้องมีบุตรอายุแรกเกิดอายุ 6 ขวบ ไม่เกิน 3 คน และหากว่าทั้งพ่อแม่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้ประกันตนด้วยกันทั้งคู่ก็ถือว่าได้รับเงินสงเคราะห์บุตรอย่างแน่นอน 100 % แต่ต้องขอย้ำให้เข้าใจก่อนว่าท่านจะสามารถทำการลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมได้แค่ 1 สิทธิเท่านั้นต่อให้จะมีทั้งพ่อและแม่ได้รับประกันสังคมก็ตาม โดยใครที่ทำการเช็คแล้วว่าเงื่อนไขตรงตามที่เงินสงเคราะห์บุตรย้อนหลังกำหนดไว้ ก็สามารถทำการลงทะเบียนได้ทันทีในปี 2023

เงินสงเคราะห์บุตรได้จนถึงกี่ขวบ? สำคัญอย่างไรในปัจจุบัน

สำหรับใครที่ถามกันเข้ามาว่าเงินสงเคราะห์บุตรได้ถึงกี่ขวบใครได้บ้าง?นั้น เราขอบอกเลยว่าเงินสงเคราะห์บุตรนั้นมอบให้แก่พ่อมีที่มีลูกเล็ก อายุตั้งแต่แรกเกินไปจนถึง 6 ขวบจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 2566 อย่างแน่นอน ซึ่งถือเป็นเงินที่สำคัญมากๆ เพราะจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกของผู้ประกันตนและรวมถึงประชาชนภาคแรงงาน ให้สามารถรับเงินสงเคราะห์บุตรไปพัฒนาเด็กแรกเกิดให้ชีวิตที่ดีมากขึ้น โดยผู้ที่จะสามารถทำการลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมได้นั้นท่านจำเป็นจะต้องจ่ายเงินสมทุบไม่ต่ำกว่า 12 เดือนจะแบ่งได้ดังนี้ เงินสงเคราะห์บุตรผู้ที่ได้รับประกันตนจากมาตรา 33,39 และ 40 จะได้รับเดือนละ 800 บาทจากเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมส่วนผู้ที่เป็นทางเลือกที่เลือกที่ 3 ที่ได้รับมาตรา 40 จะได้รับการเช็คเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมเป็นจำนวน 200 บาทจากการอัพเดตล่าสุด ในปี 2023

Scroll to Top