วิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนในส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ พร้อมขั้นตอนการคำนวณ

วิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนจำเป็นอย่างไร?

หากใครที่กำลังมองหาสินเชื่อเงินกู้ต่างๆ ในปี 2023 ปัจจัยหลักๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินกู้นั้นๆ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ทางผู้ยืมเงินต้องจ่ายกลับไปให้ทางสถาบันการเงินที่ท่านไปเลือกใช้บริการ ซึ่งวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการนำไปประกอบการตัดสินใจกู้เงิน เพราะทางดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารคือ ผลดอกเบี้ยกำไรที่ทางธนาคารจะได้ไปจากเรา โดยผลกำไรที่เป็นมาจากดอกเบี้ยธนาคารนั้นจะมีวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือน ซึ่งมีผลต่อจำนวนวงเงินที่เราต้องจ่ายกลับไปให้แก่ทางธนาคารที่เราไปกู้ยืมมา โดยวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนในแต่ละครั้งจะมีการวิธีการคิดดอกเบี้ยต่อเดือนแบบคงที่จะใช้วิธีการคิดดอกเบี้ยไม่เกินภายในระยะเวลา 3 ปี

วิธีการคิดดอกเบี้ยต่อเดือนมีวิธีและสูตรใดบ้าง?

วิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนนั้นจะมีขั้นตอนตายตัว โดยสูตรการคิดดอกเบี้ยของทางธนาคารจะมีวิธีดังนี้ วิธีการคิดดอกเบี้ยจะให้ท่านนำเอาจำนวนเงินกู้ทั้งหมดมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น(จำนวนเงินกู้ x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันในงวด) 365 หรือ 366 ต่อปี เมื่อนำทั้งหมดนี้ก็จะเป็นวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนและเมื่อนำมารวมกันก็ได้จะได้จำนวนดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารที่เราต้องทำการจ่ายกลับไปธนาคารที่ท่านไปเลือกยืมเงินมานั่นเอง แต่เราคิดว่ายังมีหลายๆ ท่านสงสัยว่าวิธีคิดดอกเบี้ยต่อปีเป็นต่อเดือนคิดอย่างไร?  ดอกเบี้ยต่อปีคิดยังไง? เราขอบอกเลยว่าคล้ายกับวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนนั้นง่ายมากเพียงแค่ท่านทำการคิดจำนวนปีที่เราต้องจ่ายมาเป็นจำนวนเดือนแล้วหลังจากนั้นค่อยมาคิดคำนวณดอกเบี้ยต่อเดือน ตัวอย่างเช่น กู้เงินมา 15,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 12 เดือน ดอกเบี้ยทั้งหมดจะอยู่ที่ 2,250 จะคล้ายๆ กับวิธีการคิดดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อเดือน เป็นต้น

วิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนในรูปแบบอัตราดอกเบี้ย mrr 

อัตราดอกเบี้ย mrr คือ อัตราการคิดรูปแบบลอยตัวที่ทางธนาคารทำการเก็บจากลูกค้ารายย่อย ซึ่งมีวิธีการคิดดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 1-3 ปี โดยวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนจะสูงหรือต่ำนั้นจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ mrr ในวันที่ท่านไปทำสัญญาดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารว่าทำการกำหนดไว้ที่เท่าไหร่? โดยข้อดีของวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนในรูปแบบ mrr คือ ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะย่ำแย่หรือได้รับผลกระทบจากโควิด วิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนแบบ mrr ก็จะมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง โดยการคิดดอกเบี้ยต่อเดือนในรูปแบบ Minimum Retail Rate จะมีสูตรการคิดดอกเบี้ยแบบทั่วๆ ไปคือ จำนวนเงินกู้คูณด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารและคูณด้วยจำนวนวันในงวดตามระยะเวลาที่กำหนด

Scroll to Top