บ้านแลกเงินกรุงศรี

บ้านแลกเงินกรุงศรี

บ้านแลกเงินกรุงศรีมีค่าธรรมเนียมไหม? และใช้เอกสารใดบ้าง?
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ต่ำสุด 5.40% ต่อปี
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
สูงสุด 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

2023 สินเชื่อบ้านแลกเงินกรุงศรีโฮมฟอร์แคช: โอกาสสุดพิเศษในวิกฤตเศรษฐกิจที่คุณไม่ควรพลาด

สินเชื่อบ้านแลกเงินกรุงศรี home for cashเป็นทางเลือกที่ดีในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เราอยู่ในปัจจุบัน สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีมีโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านกรุงศรีพิเศษที่น่าสนใจมากๆ โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากในระยะเวลา 3 ปีแรก และยังสามารถลดอัตราดอกเบี้ยล่าสุดอีก 0.25% หากเราเป็นผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนที่ใช้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกันฟรีด้วย

2566 เรียนรู้เรื่องสินเชื่อบ้านแลกเงินกรุงศรีโฮมฟอร์แคชวงเงินกู้สูงสุดที่ให้มากกว่า

ดอกเบี้ยบ้านกรุงศรีที่บ้านแลกเงินกรุงศรีโฮมฟอร์แคชให้คือ 4.30% ซึ่งมีระยะเวลาให้กู้สูงสุดถึง 30 ปี และยังมีวงเงินสูงสุดที่กู้ยืมได้คือ 85% ของราคาประเมินของบ้านที่เราต้องการซื้อ สำหรับผู้ที่สนใจกู้ยืมสินเชื่อบ้านแลกเงินกรุงศรีโฮมฟอร์แคช มีคุณสมบัติผู้กู้บ้านแลกเงินกรุงศรีที่ต้องปฏิบัติตามดังนี้: อายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นพนักงานประจำที่มีอายุงานอย่างน้อย 2 ปี (รวมอายุงานจากที่เคยทำงานมาก่อนหน้านี้ได้ โดยเงื่อนไขคือต้องผ่านการทดลองงานแล้วในที่ทำงานปัจจุบัน เป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี นอกจากนี้ สินเชื่อบ้านแลกเงินกรุงศรี pantipได้บอกกันว่าผู้ใช้บัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงศรียังได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่ การได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าปกติอีก 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยในปีแรกของสินเชื่อบ้านแลกเงิน

สินเชื่อบ้านแลกเงินกรุงศรี: เอกสารที่คุณต้องเตรียมสำหรับช่องทางสมัครเพื่อการพิจารณาที่เร็วขึ้น

สินเชื่อบ้านแลกเงินกรุงศรีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้คนสามารถใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกและความเร็วในการเข้าถึงเงินเพื่อซื้อหรือสร้างบ้านของตนเอง หากคุณกำลังสนใจสมัครสินเชื่อกรุงศรีบ้านแลกเงินกรุงศรี จะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต่อการสมัคร ดังนี้:
เอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวตนบ้านแลกเงิน 2566ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม:

 • สำเนาบัตรประชาชน: ต้องมีสำเนาทั้งหมดของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (หากมี)
  สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ (หากเป็นกรณีนี้)
 • เอกสารที่แสดงที่อยู่:
  สำเนาทะเบียนบ้าน: เอกสารที่แสดงที่อยู่ปัจจุบันของผู้กู้
  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานะครอบครัว:
  สำเนาใบจดทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้ามี)
  สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส
  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารที่แสดงรายได้บ้านแลกเงิน:
  หนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด: ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ว่าจ้างหรือสถานประกอบการเพื่อระบุรายได้เดือนล่าสุด
  สลิปเงินเดือน: ถ้ามีค่าคอมมิชชั่นด้วย ควรมีสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน
  หนังสือรับรองโบนัส: ถ้ามีการได้รับโบนัสเพิ่มเติม ควรมีหนังสือรับรองจากผู้ว่าจ้างหรือสถานประกอบการ
 • เอกสารที่แสดงประวัติการเงิน:
  รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน: ควรมีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนเพื่อแสดงความสม่ำเสมอในการเงิน
  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของกิจการ (กรณีมีกิจการ):

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ทำบัตรเครดิต ktc วันนี้มีสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เยอะมาก
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยูู่กับประเภทบัตร)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 18% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยูู่กับประเภทบัตร)
สมัครบัตรเครดิตกรุงศรีวันนี้ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-65 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยูู่กับประเภทบัตร)
Scroll to Top