ทำบัตรเครดิต ktc

ทำบัตรเครดิต ktc

ทำบัตรเครดิต ktc วันนี้มีสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เยอะมาก
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยูู่กับประเภทบัตร)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 18% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยูู่กับประเภทบัตร)

ทำบัตรเครดิต ktc เงื่อนไขการสมัครมีอะไรบ้าง

ปัจจุบันการใช้บัตรเครดิต ktc ในการจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ มีการขยายวงกว้างกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มลูกค้าทั้งกลุ่มของผู้ที่ทำงานบริษัทและข้าราชการ ซึ่งผู้ที่ต้องการทำบัตรเครดิต ktc สามารถที่จะสมัครบัตรเครดิต ktc ออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารได้เลยทันที ซึ่งการทำบัตรเครดิต ktc เงื่อนไขในการสมัครมีรายละเอียดคือผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นโดยต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปซึ่งผู้สมัครทำบัตรเครดิตจะป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ได้ ถ้าผู้สมัครทำบัตรเครดิต ktc เป็นคนไทยจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่ 15,000 บาทส่วนผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องมีรายได้ที่ 50,000 บาทและจะต้องมีใบอนุญาต

ทำงานในไทยอย่างน้อย 2 ปี ส่วนผู้ที่ต้องการสมัครทำบัตรเครดิต ktc ที่เป็นบัตรเสริมจะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไปจึงจะสามารถสมัครบัตรเครดิต ktc ได้

ทำบัตรเครดิต ktc หลักฐานการสมัครใช้อะไรบ้าง

หลายคนที่ต้องการทำบัตรเครดิตของ ktc อาจจะยังมีข้อสงสัยว่าทําบัตรเครดิต ktc ใช้อะไรบ้าง ซึ่งจากข้อมูลในเว็บไซต์ของบัตรเครดิต ktc ระบุว่า การทำบัตรเครดิต ktc เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการทำบัตร ktc คือเอกสารยืนยันตัวตนได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารในการยืนยันที่อยู่ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน ส่วนเอกสารยืนยันรายได้ที่

จะต้องใช้ประกอบการสมัครทำบัตรเครดิต ktc ได้แก่สลิปเงินเดือนในเดือนปัจจุบัน ส่วนในกรณีที่ทําบัตรเครดิตไม่มีสลิปเงินเดือนลูกค้าสามารถที่จะใช้ใบรับรองเงินเดือนที่ออกโดยหน่วยงานที่เราทำงานอยู่แทนสลิปเงินเดือนก็ได้ โดยใบรับรองเงินเดือนจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทั้งแนบเอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนประกอบการสมัครทำบัตรเครดิต ktc เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการอนุมัติในการขอสมัครการทำบัตรเครดิตด้วย

ทำบัตรเครดิต ktc แบบไหนดีที่สุด

จากที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบัตรเครดิต ktc แบ่งออกเป็น 4 ระดับซึ่งแต่ละระดับเงื่อนไขและโปรโมชั่นรวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ก็แตกต่างกันไปตามระดับของบัตรด้วย หากจะถามว่าควรทำบัตรเครดิต ktc แบบไหนดีก็น่าจะขึ้นอยู่กับว่าคุณสมบัติของลูกค้าสามารถที่จะสมัครทำบัตรเครดิต ktc แบบไหนได้บ้าง ซึ่งบัตรเครดิต ktc ทั้ง 4 ระดับได้แก่ ระดับบัตร Platinum ซึ่งเป็นบัตรเครดิต ktc กดเงินสดและรูดซื้อของทั่วไปโดยรายได้ของผู้สมัครจะอยู่ที่ 15,000 บาท ระดับบัตร Signature/World Rewards/Uitimate/diamond จะต้องมีรายได้ 50,000 บาท ระดับบัตร Infinite/world/Asia Prestige Diamond เฉพาะลูกค้าที่ได้รับเชิญ ส่วนระดับสุดท้ายคือระดับ KTC-Krungthai iconic/KTC-Krungthai Precious Plus/KTC-Krungthai Private Banking เฉพาะผู้ที่ได้รับเรียนเชิญให้ทำบัตรเครดิต ktc จากธนาคารกรุงไทยเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครทำบัตรเครดิต ktc ได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารกรุงไทยหมายเลขโทรศัพท์ 02 123 5000

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครบัตรเครดิตกรุงศรีวันนี้ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-65 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยูู่กับประเภทบัตร)
สมัครบัตรเครดิต citi มีลวดลายบนตัวบัตรที่สวยงามมาก
ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
Scroll to Top