เงินเทอร์โบสินเชื่อบุคคล

เงินเทอร์โบสินเชื่อบุคคล

เงินเทอร์โบสินเชื่อบุคคล เปิดให้ขอเงินด่วนง่ายๆ แล้วทางออนไลน์
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด

เปิดรายละเอียดเงินเทอร์โบสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อทั้งหมดจากเงินเทอร์โบ 

เช็ครายละเอียดของเงินเทอร์โบสินเชื่อบุคคลมีบริการไหม และสินเชื่อเทอร์โบที่มีทั้งหมด มาดูรายละเอียดกันเลย 

รู้จักกับเงินเทอร์โบสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อทั้งหมดจากเงินด่วนเทอร์โบ

สินเชื่อเทอร์โบเราจะสามารถแบ่งประเภทของสินเชื่อที่มีจากสถาบันการเงินบริษัทเงินเทอร์โบได้เป็น 2 ประเภทหลักๆดังนี้ 

  1. ประเภทสินเชื่อเงินด่วนเทอร์โบที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ สินเชื่อประเภทรถยนต์ สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ และสินเชื่อโฉนดที่ดิน
  2. ประเภทสินเชื่อเงินด่วนเทอร์โบที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ สินเชื่อเทอร์โบนาโนไฟแนนซ์ 

โดยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ประเภทนี้จะมีลักษณะใกล้เคียงกันกับเงินเทอร์โบสินเชื่อบุคคลแต่จะมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ในการขอวงเงินนั้นแตกต่างกันออกไปและเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติวงเงินเพื่อตัดแตกต่างจากประเภทเงินกู้ส่วนบุคคลทั่วไป

แนวโน้มการบริการเงินเทอร์โบสินเชื่อบุคคลในอนาคต

ปัจจุบันทางบริษัทยังไม่ได้มีรูปแบบของการชี้แจงในรายละเอียดเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์เงินเทอร์โบสินเชื่อบุคคลที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเงินเทอร์โบโดยตรงแต่ได้มีการให้บริการประเภทสินเชื่อเทอร์โบที่มีความใกล้เคียงกับสินเชื่อส่วนบุคคลนั่นคือการออกสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ โดยสินเชื่อประเภทนี้จะต่างจากสินเชื่อลิสซิ่งบริษัทเงินเทอร์โบที่มีคือไม่ต้องมีการค้ำประกันเงินด่วนเทอร์โบ 

เงินเทอร์โบสินเชื่อบุคคลมีบริการไหม

สินเชื่อเทอร์โบปัจจุบันไม่ได้มีบริการเงินเทอร์โบสินเชื่อบุคคลโดยสินเชื่อหลักๆที่ทางบริษัทให้บริการจะเป็นสินเชื่อในกลุ่มประเภทลิสซิ่งทั้งหมดหรือถ้านอกเหนือจากนั้นจะเป็นประเภทสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ซึ่งจะมีความใกล้เคียงกับสินเชื่อส่วนบุคคลเงินเทอร์โบ  โดยเงื่อนไขของการขอสินเชื่อประเภทนาโนไฟแนนซ์ประเภทนี้ก็จะมีความแตกต่างกับสินเชื่อเงินเทอร์โบสินเชื่อส่วนบุคคลเนื่องจากกรณีที่เราขอสินเชื่อแบบส่วนบุคคลก็จะขอได้แบบเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการขอใช้จ่ายวงเงินแต่อย่างใดโดยที่จะให้ดอกเบี้ยอยู่ที่ปีละไม่เกิน 25% จะเป็นลักษณะดังกล่าวจากสถาบันการเงินต่างๆแต่ในกรณีของประเภทสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์จะเป็นสินเชื่อบริษัทเงินเทอร์โบที่กำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายวงเงินโดยจะเป็นสินเชื่อที่สามารถกู้ได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ในการประกอบกิจการธุรกิจสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกอบกิจการรายย่อยเท่านั้น ดังนั้นการที่นำวงเงินดังกล่าวไปใช้ไม่ต้องมีการวางหลักทรัพย์หรือบุคคลมาช่วยค้ำประกันแต่อย่างใดซึ่งทางสถาบันการเงินจะอนุมัติวงเงินนี้ได้จะต้องเป็นลูกค้าที่มีประวัติในการผ่อนชำระเงินด่วนเทอร์โบการเงินที่ดีกับสถาบันการเงินมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ซึ่งเป็นกลุ่มของลูกค้าชั้นดี 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ทำบัตรเครดิต ktc วันนี้มีสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เยอะมาก
ฐานเงินเดือนผู้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยูู่กับประเภทบัตร)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 18% ต่อปี
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยูู่กับประเภทบัตร)
สมัครบัตรเครดิตกรุงศรีวันนี้ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น
ฐานเงินเดือนผู้กู้
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
อายุผู้กู้
20-65 ปี
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด (ขึ้นอยูู่กับประเภทบัตร)
Scroll to Top